Consiliul Judeţean Iaşi solicită Guvernului alocarea de fonduri pentru obiectivele din Judeţul Iaşi afectate de calamităţi

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, dl. Cristian ADOMNIŢEI, a trimis astăzi o solicitare către Guvernul României în vederea alocării de fonduri pentru refacerea obiectivelor din Judeţul Iaşi afectate de calamităţile din ultimele săptămâni şi aducerea acestora la starea iniţială. Suma necesară pentru refacerea obiectivelor calamitate este de 13.803.000 de lei.

Astăzi am înaintat Guvernului lista cu toate obiectivele care au fost afectate de calamităţile din ultima perioadă. La şedinţa din această lună am alocat ultimele sume din fondul de rezervă al Consiliului Judeţean pentru obiectivele afectate în luna mai. Pentru celelalte obiective afectate solicităm fonduri Guvernului. Este vorba despre 43 kilometri de drum judeţean, 169 kilometri de drum comunal şi 35 poduri şi podeţe, adică o sumă totală de circa 13,8 milioane de lei. Aşteptăm ca Guvernul să se implice şi să aducă înspre comunităţile ieşene acele sume care sunt extrem de necesare. Zonele cele mai afectate au fost cele din vestul şi centrul judeţului. Sperăm să primim cât mai rapid banii pentru a putea reabilita obiectivele afectate”, a declarat dl. Cristian ADOMNIŢEI.

Drumuri afectate de calamitati (3)Drumuri afectate de calamitati (13)Drumuri afectate de calamitati (14)

Din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale prevăzut în bugetul general al Judeţului Iaşi – CJ Iaşi, pe anul 2014, a alocat suma de 1970 mii lei în vederea eliminării calamităţilor, pentru aducerea la starea iniţială astfel:

-          podeţ sat Runcu, com. Ţibăneşti – 350 mii lei

-          refacere podeţ în sat Movileni, com. Heleşteni – 20 mii lei;

-          refacere albie în sat Oboroceni, com. Heleşteni – 60 mii lei;

-          refacere pod în sat Tomeşti, com. Tomeşti – 350 mii lei;

-          refacere podeţ în sat Boldeşti, com. Hărmăneşti – 250 mii lei;

-          aducerea la starea iniţială a drumului judeţean DJ 281C: Hărmăneşti – Todireşti – Stroieşti – 340 mii lei;

-          DJ 281: Slobozia – Sticlăria, în com. Sireţel, o lungime cumulată de 4 km cu o valoare de 212 mii lei;

-          DJ 208 N: Lespezi – Vânători, în com. Vânători, o lungime cumulată 2 km şi DJ 208 I: Criveşti – Vânători cu o lungime cumulată de 6 km, cu o valoare de 388 mii lei.

În urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, cantitati cumulate de precipitaţii căzute în perioada aprilie-iulie 2014 produse în Judeţul Iaşi, prin revărsări ale cursurilor de apă, scurgeri de pe versanţi, Comisia numită prin Ordinul Prefectului a identificat următoarele obiective calamitate:

Nr. Crt Raport de sinteza UAT Obiectiv Calamitat Valoare (mii lei)
1 Nr. 73 din 24.04.2014 privind fenomenele hidrometeorologice din perioada 11-14.04.2014 Ţibana Podeţ (1buc) 350.00
Vânători Podeţ (1buc) 25.00
2 Nr 83 din 14.05.2014 privind fenomenele hidrometeorologice din perioada 03-05.05.2014 Heleşteni DJ 208 G ( L=1,3km ) 30.00
Podeţ (2 buc) 80.00
Tomeşti Pod (1 buc) 350.00
Hărmăneşti Podeţ (1 buc) 250.00
3 Nr. 111 din 29.05.2014 privind fenomenele hidrometeorologice din perioada 14-23.05.2014 Cucuteni Pod (2 buc) 30.00
Podeţ (1 buc) 15.00
DC ( L=2,5 km ) 63.00
Costeşti Podeţ (1 buc) 10.00
DC ( L=3,0 km ) 100.00
Poduri (3 buc) 65.00
Tomeşti DC (L=4,4 km) 132.00
Ţuţora DC (L=2,5 km) 75.00
Victoria DC (L=2,8 km) 84.00
Dolheşti DC (L=6,045 km) 141,62
Todireşti DJ 281C (L=3,0 km) 198,14
DC (L=4,5 km) 101,86
Podeţ (1 buc) 5.00
Hărmăneşti DJ 281C (L=2,7 km) 142,75
DC (L=3,5 km) 77.25
Podeț (5 buc) 3,14
Ciohorăni DJ 208 O (L=1,0 km) 170.00
DC (L=0,6 km) 33.00
Vânători DJ (L=3,0 km) 543,28
DC (L=3,0 km) 166,46
Paşcani DC (L=3,1 km) 172,02
Cristeşti DC (L=7,6 km) 418.00
V. Seacă DC (L=5,9km) 327,36
4 Dagâţa DJ (L=0,5 km) 101,6
Ciurea DC (L=5,3 km) 159.00
Scânteia DJ (L=3,3 km) 739,4
DC (L=6,1 km) 332,4
Ipatele DJ (L=2,5 km) 508.00
DC (L=2,2 km) 120.00
Cozmeşti Pod (1 buc) 30.00
DC (L=0,03 km) 70.00
Raport operativ
5 4595/27.07.2014 Cotnari DC (L = 2,1 km) 63.00

 

2472/11.07.2014 

 

Vânători DJ (L = 8 km) 443.88
DC (L = 3,5 km) 141.30
Podeț 1 buc 50.00
Pod 1 buc 150.00

 

4459/11.07.2014 

 

Sireţel Pod 3 buc 80.00
DC (L = 11,6 km) 352.17
DJ (L = 4 km) 211.51
Podeț 1 buc 0.45
8 3097/15.07.2014 Stolniceni Prăjescu DJ (L = 1,3 km) 67.77
DC (L = 1 km) 30.00
DJ (L = 0,4 km) 592.00
9 2745/11.07.2014  Cepleniţa DC (L = 5 km) 150.00
Podeț 2 buc 60.00
Pod 1 buc 1880.12
10 6253/14.07.2014 Scobinţi DC (L = 7,2 km) 216.00
DJ (L = 1,5 km) 256.00
11 6663/14.07.2014 Deleni DC (L = 15,56 km) 466.80
DJ (L = 1,5 km) 15.37
12 2246/17.07.2014 

 

Ciorteşti DC (L = 7,35 km) 266.37
DJ (L = 2 km) 41.70
Pod 2 buc 30.00
Podeț 1 buc 6.00
13 5192/10.07.2014 

 

Tătăruşi DJ (L = 0,6 km) 27.04
DC (L = 4,8 km) 144.00
Rigole laterale (9 km) 46.92
Pod 1 buc 110.00
14 2740/11.07.2014 Ciohorani DJ (L = 2 km) 110.97
15 - Paşcani DC (L = 3,15 km) 94.50
16 721/11.07.2014  Hărmăneşti DC (L = 2,1 km) 63.00
DJ (L = 1,5 km) 15.64
Podeţ 1 buc 1.60
17 2736/21.07.2014 Valea Seacă DC (L = 11,250 km) 337.50
18 5388/17.07.2014 Tătăruşi DC (L = 5,15 km) 154.50
Șanțuri (L=28,6 km) 298.19
19 7157/18.07.2014 Ţibăneşti DC (L = 0,4 km) 12.00
20 6845/18.07.2014 Deleni DC (L = 18,51 km) 555.30
21 2613/18.07.2014 Sineşti DJ (L = 0,5 km) 22.53
22  4553/25.07.2014 Sireţel DC (L = 6,650 km) 199.50
DJ (L = 2,420 km) 109.05
Podeţ 1 buc 56.00
Total DJ (L= 43 km) 4347
Total DC (L= 169 km) 5819
Poduri şi podeţe (35 buc) 3637
Total obiective calamitate 13803

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>