Primarul Valeriu Pârlog și un grup de inițiativă au început lucrările la monografia comunei

Chiar dacă actuala comuna Popricani își are rădăcinile încă de la începutul secolului al XVII-lea și comuna se numește Popricani de 80 de ani, nici până în ziua de astăzi, comuna noastră nu are o istorie scrisă.

Cu o întindere mare pe 9 sate și peste 7.000 de suflete care trăiesc astăzi aici, comuna Popricani a fost formată din fosta comuna Vânători și comuna Popricani. La 1934, cele două s-au unit sub numele de Popricani și de atunci comuna numără 9 sate: Popricani, Rediu-Mitropoliei, Țipilești, Moimești, Cotu-Morii, Vânători, Vulturi, Cuza-Vodă și Cîrlig.

Inițiativa privind constituirea unei monografii a comunei a apărut în anul 2013 și a fost a primarului Valeriu Pârlog, însă datorită lipsei de fonduri, realizarea monografiei comunei a fost amânată. Anul acesta însă, primarul Valeriu Pârlog a adunat alături într-un grup de inițiativă locală preoți, profesori, învățători și pe bibliotecarii din comună pentru a demara lucrările la prima monografie a comunei.

Necesitatea acestei lucrări vine din faptul că până acum în puține izvoare oficiale este menționată comuna Popricani, însă sunt numeroase informații transmise din strămoși care se pot verifica la instituțiile statului și se poate reconfigura adevărată istorie a comunei.

“Un popor care nu își cunoaște trecutul este ca un copil care nu-și cunoaște părinții, spune un citat latin. Așa este și în cazul comunei noastre, care își are rădăcinile la începutul secolului al XVII-lea și despre care cunoaștem puține date oficiale.

Alături de grupul de initiațivă constituit la nivelul comunei Popricani vom face toate demersurile să accesăm arhivele statului și toate izvoarele scrise în care este menționată comuna noastră. Toate informațiile care le vom aduna vor fi structurate în prima carte de căpătâi a comunei noastre, o lucrare care merită citită de către fiecare localnic din comună.

Despre numele de Popricani, care provine de la popasul care îl faceau negustorii ce treceau pe drumul Iași-Bivolari și despre satul Coarba – răzășie a lui Ștefan cel Mare, care astăzi face parte din Popricani știe puțină lume din comună, dar odată cu crearea monografiei noastre, toată lumea va putea să-și cunoască trecutul”, a declarat primarul Valeriu Pârlog.

 

Scurt istoric al comunei Popricani

Satul Popricani este o așezare veche. Nu cunoaștem date precise ca așezare a Popricaniului, dar putem bănui că la începutul secolului al XVII-lea satul, ca așezare, exista. În acest sens, pentru a întări afirmațiile, cităm:

’’Deci în seara de joi, 22 noiembrie, Nicoară Potcoavă a trecut Prutul și la 23 noiembrie, vineri, privighetorii sai au suit cu repeziciune dealul Popricanilor. Venea și Sah Hatman pe drumul tătăresc răzbind pe la Răducaneni până în dealul Ciricului. Nicoară Potcoavă urmat de uncheșul Petre Canj și ocolind pe lângă pădurea Copoului și prin valea Păcurariului a lasat două sotnii la Galata”

Mai târziu despre Popricani ca așezare avem și mărturii orale. În acest sens arătăm că moșierul Dimitrie Pașcanu a zidit în anul 1812 biserica din sat, care este și astăzi. Tot moșierul Pașcanu a adus la curtea sa oameni cu diferite îndeletniciri precum: chelari, fierari, bucatari.etc. Acest lucru este argumentat de faptul că și astăzi în comună sunt multe familii cu numele de Bucătaru, Chelaru, Fieraru, etc. Aceste nume provenind de la ocupațiile celor aduși de Pașcanu pe moșie.

Actuala șosea Iasi-Bivolari era o principala arteră comercială ce lega nordul Moldovei de Iași. Negustorii ce veneau din nord după ridicarea dealului Popricani destul de anevoios se opreau în drum spre Iași pentru un ultim popas (poprire) pe platoul unde este așezat satul.

Deci acestei așezări unde faceau poprire negustorii, i s-a dat de la cuvantul poprire, numele de Popricani. În același deal în partea de vest, exista o așezare de sine stătătoare, satul Coarba, răzășie din timpul lui Ștefan Cel Mare, actualmente contepit cu Satul Popricani

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>