All posts tagged "scandal funciar"

  • Scandal funciar la Plugari

    Primăria este în litigiu cu Agenţia Domeniilor Statului pentru o parcelă de pământ. Fiecare dintre părţi susţine că este proprietar, dar întâmpină probleme serioase atunci...